صفحه اصلیپرورشیمراسم و بزرگداشت


مانور زلزله

مانور زلزله

 

  • 1417541854981
  • 1417541902059

حدیث روز

خدايا قرار بده روزه مرا در اين ماه مورد قدردانى وقبول بر طبق خوشنودى تو وپسند رسول تو باشد واستوار باشد فرعش بر اصل به حق آقاى ما محمد وخاندان پاكش وستايش خاص پروردگار جهانيان است.

بازگشت به بالا