صفحه اصلیپرورشیمراسم و بزرگداشت


مانور زلزله

مانور زلزله

 

  • 1417541854981
  • 1417541902059

حدیث روز

خدايا پاكيزه ام كن در اين روز از چرك وكثافت وشكيبائيم ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها وتوفيقم ده در آن براى تقوى وهم نشينى با نيكان به ياريت اى روشنى چشم مستمندان.

بازگشت به بالا