صفحه اصلیپرورشیمراسم و بزرگداشت


کتاب و کتابخوانی

روز کتاب و کتابخوانی:

  • IMG_2837
  • IMG_2838
  • IMG_2845
  • IMG_2846

 

حدیث روز

خدايا راهنمائيم كن در آن به كارهاى شايسته واعمال نيك وبرآور برايم حاجتها وآرزوهايم اى كه نيازى به سويت تفسير وسؤال ندارد اى داناى به آنچه در سينه هاى جهانيان است درود فرست بر محمد وآل او پاكيزگان.

بازگشت به بالا