برنامه هفتگی کلاس 3/3

 

          

زنگ ها

 

 

ایام هفته

 

 

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

 

پنجم

 

شنبه

 

 

ریاضی

 

فارسی

 

فارسی

 

اجتماعی

 

اجتماعی

 

یکشنبه

 

 

املاء

 

فارسی

 

ریاضی

 

هدیه های

آسمانی

 

هدیه های

آسمانی

 

دوشنبه

 

 

قرآن

 

قرآن

 

ورزش

 

ورزش

 

هنر

 

سه شنبه

 

 

ریاضی

 

انشاء

 

علوم

 

علوم

 

هنر

 

چهارشنبه

 

 

املاء

 

فارسی

 

ریاضی

 

علوم

 

انشاء

 

حدیث روز

خدايا راهنمائيم كن در آن به كارهاى شايسته واعمال نيك وبرآور برايم حاجتها وآرزوهايم اى كه نيازى به سويت تفسير وسؤال ندارد اى داناى به آنچه در سينه هاى جهانيان است درود فرست بر محمد وآل او پاكيزگان.

بازگشت به بالا