برنامه هفتگی کلاس 3/2

          

زنگ ها

 

 

ایام هفته

 

 

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

 

پنجم

 

شنبه

 

 

ریاضی

 

فارسی

 

فارسی

 

اجتماعی

 

اجتماعی

 

یکشنبه

 

 

املاء

 

فارسی

 

ریاضی

 

هدیه های

آسمانی

 

هدیه های

آسمانی

 

دوشنبه

 

 

هنر

 

قرآن

 

قرآن

 

ورزش

 

ورزش

 

سه شنبه

 

 

ریاضی

 

انشاء

 

علوم

 

علوم

 

هنر

 

چهارشنبه

 

 

املاء

 

فارسی

 

ریاضی

 

علوم

 

انشاء

حدیث روز

خدايا قرار بده در اين روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پيرو راه و روش خاتم پيغمبرانت اى نگهدار دلهاى پيامبران.

بازگشت به بالا