برنامه هفتگی کلاس 3/1

 

          

زنگ ها

 

 

ایام هفته

 

 

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

 

پنجم

 

شنبه

 

 

ریاضی

 

فارسی

 

فارسی

 

اجتماعی

 

اجتماعی

 

یکشنبه

 

 

املاء

 

فارسی

 

ریاضی

 

هدیه های

آسمانی

 

هدیه های

آسمانی

 

دوشنبه

 

 

ریاضی

 

ریاضی

 

علوم

 

علوم

 

هنر

 

سه شنبه

 

 

املاء

 

ریاضی

 

فارسی

 

علوم

 

انشاء

 

چهارشنبه

 

 

قرآن

 

قرآن

 

ورزش

 

ورزش

 

هنر

 

حدیث روز

خدايا قرار بده در اين روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پيرو راه و روش خاتم پيغمبرانت اى نگهدار دلهاى پيامبران.

بازگشت به بالا