تکلیف خلاق کلاس اول

تکلیف خلاق کلاس اول

 

1- هفت دایره بکش داخل هر کدام یک جمله بنویس.

2- شش مربع بکش داخل هر کدام یک صدا بنویس.

3-نه مثلث کوچک بکش داخل هر کدام یک عدد بنویس.

4- حالا عددهای نوشته شده را مرتب کن.

5-( باد - آباد - بابا) هرکدام از کلمات داخل پرانتز را به یک شکل زیبا تبدیل کن.

 

تهیه کننده : سرکارخانم کربلایی

تاریخ :94/8/11

 

1- پسر خوبم با حروف بهم ریخته ی زیر کلمه بساز

 

س-ت-ب      wink    ....................................

م-د-ر-ا         smiley   .....................................

ن-ا-د-س-ت-ا   cheeky  ...................................

2- با توجه به شکل های داده شده الگو ها را ادامه بده و در ردیف های آخر یک الگو ی جدید بساز؟

 

3- در مورد یکی از کاربرد یکی از حواس در زندگی روزانه یک نقاشی بکش؟

4- پسر نازم با استفاده از کاغذ رنگی اشکال دایره -سه گوش- چهار گوش را بکش ببر و با کنار  هم قرار دادن آن نقاشی بکش و داستانی برای آن پرورش بده؟

5- هر ماشین مال یک نفر است. اول ماشین ها را رنگ کن و بعد با خط ماشین ها را به صاحبانش وصل کن.

تهیه کننده: سرکار خانم گواشیریانی

تاریخ تهیه: 94/9/13

 

 

 

حدیث روز

خدايا مؤاخذه نكن مرا در ايـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها وبيهودگيها وقرار مده مرا در آن نشانه تير بلاها وآفات اى عزت دهنده مسلمانان

بازگشت به بالا