اهداف

اهداف دوره ابتدایی

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره ابتدایی به شرح زیر تعیین می شود . مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم وتربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد .


اعتقادی

1- اصول دین را می داند و به آن معتقد است.

2- خداوند را دوست دارد و او را بهترین یاور و کمک می داند

3- با زندگی انبیاء اولوالعزم به ویژه نبی اکرم (ص( و معصومین تا حدودی آشناست و آنان را دوست دارد.

4- با معنای معاد آشناست و می داند که انسان در کارهایی که انجام می دهد نزد خداوند پاسخگو است.

5- به اولیاء دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی احترام می گذارد.

6- معنای تولی و تبری را می داند.

7- قرآن را از رو می خواند و با ترجمه برخی از سوره ها آشنایی داشته و از حفظ می خواند .

8- ترجمه بعضی از احادیث ساده را می داند.

9- نماز را به درستی می خواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشنا است.

10- نمازهای واجب را با رغبت می خواند .

11- با حلال و حرام آشنا است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعایت می کند.

12- معنای امر به معروف و نهی از منکر را می داند .

13- به مجاهدین در راه خدا و شهداء احترام می گذارد.

14- زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می شناسد.

15- به حضور در مسجد علاقه نشان می دهد و آداب آن را می داند .

 

اخلاقی
1- راستگو و امین است.
2- مؤدب و مهربان است.
3- به عهد خود پای بند است.
4- مظاهر حیا و عفت در او آشکار است.
5- احترام به بزرگترها را وظیفه خود می داند و به نظرات آنها توجه می کند.
6_ از والدین اطاعت می کند.
7- شجاع و صبور است.
8- تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد.
9 -تکالیف شخصی روزانه خود را شخصاً انجام می دهد.
10- برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش می کند.
11
- پوشش اسلامی را دوست دارد وآن را رعایت می کند.
12- اوقات فراغت خود را با فعالیت ها و بازی های مناسب پر می کند.
13- امیدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشکلات نمی هراسد.
14- ظاهری آراسته دارد.
15- خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد
16- برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد.
17- در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند.
18- برای انجام کارهای خود دوستانش را به زحمت نمی اندازد.
19- به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می کند.
20- در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند.
21- نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعایت می کند.


علمی و آموزشی
1- نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.
2- در فکر کردن ، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.
3-با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاه کند.
4-به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است.
5- ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند.
6 -مهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.
7- با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست.
8- به مطالعه کتاب علاقه مند است.
فرهنگی ، هنری
1- به زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد.
2- در زمینه های هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می گیرد.
3- از مشاهده آثار هنری لذت می برد.
4- ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد.
5- سنت ها، پدیده ها و آثار موزون را دوست دارد.
6- با برخی از آثار معروف هنری آشنا است.
7-به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقه مند است.
8- برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی – ایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است.


اجتماعی
1-  وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان می داند.
2- اعضای خانواده خود را دوست می دارد و در انجام کارها به آنها کمک می کند.
3- به معلمین و اولیای مدرسه احترام می گذارد.
4- به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می کند.
5- برای بدست آوردن حق خود از راه های درست تلاش می کند.
6- همکلاسی های خود را دوست دارد و به آنها کمک می کند.
7- همکاری با دیگران را دوست دارد.
8- در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می کند.
9- مقررات مدرسه را می داند و به آنها عمل می کند.
10- به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان میدهد.
11- به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند، پای بند است.
12-  نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود می پذیرد.
13-  اشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر می دهد.
14-  در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می کند.
15-  آداب سخن گفتن را رعایت می کند.
16- خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد.


زیستی
1- از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند.
2-  در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می کند.
3-  بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند.
4-  در حفظ محیط زیست کوشا است.
5- با تمرین ها و بازی های مناسب، قابلیت های جسمی خویش را افزایش می دهد.
6-  نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.
7-  اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک می کند.
8- در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می کند.


سیاسی
1- نظام جمهوری اسلامی ایران را می شناسد، به پرچم کشور احترام می گذارد و سرود ملی را از حفظ می خواند.
2- با زندگی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است و از او به بزرگی یاد می کند.
3- اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک می کند.
4-  به حکومت دینی و ولایت فقیه علاقه مند است.
5-  مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بی تفاوت نیست.
6- اقوام مختلف ایرانی را می شناسد و با آنان احساس همبستگی می کند.
7-  افراد عدالتخواه و حق طلب را دوست دارد.
8-  سران کفار و مشرکین صدر اسلام را می شناسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبر و مسلمین آشنا است.
9-  سران کفار و مشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر می شناسد.
10- با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشنا است.


اقتصادی
1- کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام می گذارد.
2- وسایل خود را تمیز و سالم نگه می دارد.
3- تن پروری، بیکاری و راحت طلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه می داند.
4- در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می کوشد و در استفاده از آنها درست عمل می کند.
5- مالکیت خود و دیگران را تمیز می دهد و به مالکیت دیگران احترام می گذارد.
6- مشاغل و حِرَف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد.
7- به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند است.

حدیث روز

خدايا پاكيزه ام كن در اين روز از چرك وكثافت وشكيبائيم ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها وتوفيقم ده در آن براى تقوى وهم نشينى با نيكان به ياريت اى روشنى چشم مستمندان.

بازگشت به بالا