اهداف

اهداف دوره ابتدایی

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره ابتدایی به شرح زیر تعیین می شود . مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم وتربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد .


اعتقادی

1- اصول دین را می داند و به آن معتقد است.

2- خداوند را دوست دارد و او را بهترین یاور و کمک می داند

3- با زندگی انبیاء اولوالعزم به ویژه نبی اکرم (ص( و معصومین تا حدودی آشناست و آنان را دوست دارد.

4- با معنای معاد آشناست و می داند که انسان در کارهایی که انجام می دهد نزد خداوند پاسخگو است.

5- به اولیاء دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی احترام می گذارد.

6- معنای تولی و تبری را می داند.

7- قرآن را از رو می خواند و با ترجمه برخی از سوره ها آشنایی داشته و از حفظ می خواند .

8- ترجمه بعضی از احادیث ساده را می داند.

9- نماز را به درستی می خواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشنا است.

10- نمازهای واجب را با رغبت می خواند .

11- با حلال و حرام آشنا است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعایت می کند.

12- معنای امر به معروف و نهی از منکر را می داند .

13- به مجاهدین در راه خدا و شهداء احترام می گذارد.

14- زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می شناسد.

15- به حضور در مسجد علاقه نشان می دهد و آداب آن را می داند .

 

اخلاقی
1- راستگو و امین است.
2- مؤدب و مهربان است.
3- به عهد خود پای بند است.
4- مظاهر حیا و عفت در او آشکار است.
5- احترام به بزرگترها را وظیفه خود می داند و به نظرات آنها توجه می کند.
6_ از والدین اطاعت می کند.
7- شجاع و صبور است.
8- تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد.
9 -تکالیف شخصی روزانه خود را شخصاً انجام می دهد.
10- برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش می کند.
11
- پوشش اسلامی را دوست دارد وآن را رعایت می کند.
12- اوقات فراغت خود را با فعالیت ها و بازی های مناسب پر می کند.
13- امیدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشکلات نمی هراسد.
14- ظاهری آراسته دارد.
15- خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد
16- برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد.
17- در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند.
18- برای انجام کارهای خود دوستانش را به زحمت نمی اندازد.
19- به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می کند.
20- در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند.
21- نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعایت می کند.


علمی و آموزشی
1- نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.
2- در فکر کردن ، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.
3-با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاه کند.
4-به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است.
5- ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند.
6 -مهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.
7- با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست.
8- به مطالعه کتاب علاقه مند است.
فرهنگی ، هنری
1- به زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد.
2- در زمینه های هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می گیرد.
3- از مشاهده آثار هنری لذت می برد.
4- ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد.
5- سنت ها، پدیده ها و آثار موزون را دوست دارد.
6- با برخی از آثار معروف هنری آشنا است.
7-به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقه مند است.
8- برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی – ایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است.


اجتماعی
1-  وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان می داند.
2- اعضای خانواده خود را دوست می دارد و در انجام کارها به آنها کمک می کند.
3- به معلمین و اولیای مدرسه احترام می گذارد.
4- به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می کند.
5- برای بدست آوردن حق خود از راه های درست تلاش می کند.
6- همکلاسی های خود را دوست دارد و به آنها کمک می کند.
7- همکاری با دیگران را دوست دارد.
8- در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می کند.
9- مقررات مدرسه را می داند و به آنها عمل می کند.
10- به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان میدهد.
11- به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند، پای بند است.
12-  نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود می پذیرد.
13-  اشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر می دهد.
14-  در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می کند.
15-  آداب سخن گفتن را رعایت می کند.
16- خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد.


زیستی
1- از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند.
2-  در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می کند.
3-  بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند.
4-  در حفظ محیط زیست کوشا است.
5- با تمرین ها و بازی های مناسب، قابلیت های جسمی خویش را افزایش می دهد.
6-  نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.
7-  اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک می کند.
8- در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می کند.


سیاسی
1- نظام جمهوری اسلامی ایران را می شناسد، به پرچم کشور احترام می گذارد و سرود ملی را از حفظ می خواند.
2- با زندگی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است و از او به بزرگی یاد می کند.
3- اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک می کند.
4-  به حکومت دینی و ولایت فقیه علاقه مند است.
5-  مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بی تفاوت نیست.
6- اقوام مختلف ایرانی را می شناسد و با آنان احساس همبستگی می کند.
7-  افراد عدالتخواه و حق طلب را دوست دارد.
8-  سران کفار و مشرکین صدر اسلام را می شناسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبر و مسلمین آشنا است.
9-  سران کفار و مشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر می شناسد.
10- با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشنا است.


اقتصادی
1- کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام می گذارد.
2- وسایل خود را تمیز و سالم نگه می دارد.
3- تن پروری، بیکاری و راحت طلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه می داند.
4- در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می کوشد و در استفاده از آنها درست عمل می کند.
5- مالکیت خود و دیگران را تمیز می دهد و به مالکیت دیگران احترام می گذارد.
6- مشاغل و حِرَف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد.
7- به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند است.

حدیث روز

خدايا مؤاخذه نكن مرا در ايـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها وبيهودگيها وقرار مده مرا در آن نشانه تير بلاها وآفات اى عزت دهنده مسلمانان

بازگشت به بالا