آیین نامه ها

" بسمه تعالي "
آئين نامه فرهنگي،آموزشي و انضباطي دبستان یگانه
ولي محترم:
دبستان یگانه داراي ويژگي هاي فرهنگي،اخلاقي و انضباطي مبتني بر تعاليم اسلامي است كه در راستاي آن گام بر مي دارد.از جمله اهداف اولياي مدرسه سالم سازي محيط علمي،فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي رشد و تعالي كودكان و آينده سازان فردا خواهد بود و اين امر محقق نمي گرددمگر با همياري و همدلي و همگامي شما والدين محترم با مسئولين و اولياي مدرسه.
 
 
در اين راستا توجه به نكات ذيل و رعايت آنها قطعي و الزامي است:
 
- اولويت بخشيدن به مفاهيم اخلاقي و ارزشي و نهادينه كردن باورهاي ديني و اعتقادي در مسير تكامل انساني
- تقويت احساس مسئوليت پذيري و ايجاد اعتماد بنفس در فراگيران با تشويق در برگزاري جشن ها و مناسبت هاي مذهبي و ملي و احترام به اعتقادات مذهبي و باورهاي ديني.
- توجه به سادگي و آراستگي فرزندان و استفاده از فرم تعيين شده از طرف دبستان
- از آنجا كه مدرسه محيط فرهنگي و مقدس مي باشد رعايت پوشش مناسب از طرف اوليا الزامي است.
- توجه و احساس مسئوليت نسبت به اطلاعيه ها و دعوتنامه هاي صادره از مدرسه و شركت فعال موثر در جلسات مربوطه.
- ستفاده ي صحيح از وسايل مدرسه مانند كامپيوتر،كمدهاي شخصي،ميز و نيمكت ها و امكانات موجود در مدرسه و جبران خسارت در صورت وارد كردن صدمه به ابزار و امكانات.
- حضور دانش آموزان در مدرسه راس ساعت7:30 و خروج آنان در ساعت 12:30خواهد بود و بعد از ساعت تعطيلي مدرسه مسئوليت دانش آموزان بعهده اوليا محترم مي باشد.
- رعايت نظم و حضور به موقع هنگام استفاده از سرويس و رعايت شئونات اخلاقي و ايمني در سرويس و در طول مسير مي باشند و عدم رعايت آن موجب محروميت دانش آموز از استفاده از سرويس مي گردد.
- در صورت غيبت دانش آموزان،اوليا بايد تا ساعت 8:30 دقيقه همان روز به مسئولين مربوطه اطلاع رساني كنند.
- از اوليا دانش آموزان خواهشمنديم از تقاضاي مرخصي در طول روز خودداري فرمايند و كارهاي خود را خارج از وقت مدرسه تنظيم نمايند.
- تنظيم وقت ملاقات با آموزگاران،معاونين و مسئولين مدرسه طبق برنامه اعلام شده توسط روابط عمومي صورت مي گيرد.
- آگاه نمودن مسئول بهداشت مدرسه از هرگونه بيماري خاص فرزندان،در غير اين صورت مدرسه هيچ گونه مسئوليتي در قبال عدم اطلاع رساني به موقع را نخواهد داشت.
- تشويق و ترغيب عزيزانمان در فعاليت هاي پرورشي و كارگاهي به منظور يادگيري و شكوفايي و خلاقيت آنها.
- شركت فعال در جلسات دانش افزايي ويژه اوليا جهت قوام بخشيدن به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي.
- اهميت به امور ورزش و تلقي آن به عنوان يك درس كه شادي و نشاط و سلامت دانش آموزان را دربردارد
- ارتباط مستمر با مدرسه و استفاده از وب سايت مدرسه و اطلاع يافتن از برنامه هاي جاري آن.
- همگامي شما در تمامي موارد و موازين مدرسه،در جهت پيشرفت و پيشبرد اهداف آموزشي و پرورشي نونهالان عزيزمان خواهد بود،لذا از شما سروران گرامي تقاضا مي شود ما را در اين امر مهم با رعايت مقررات ياري فرمائيد.
 
 - داشتن رفتاري شايسته در دبستان در برخورد با اوليا دبستان و هم دبستاني ها و همكلاس هاي خود از طرف   دانش آموزان
- دريافت كارنامه ها توسط اوليا در تاريخ هاي مقرر
- اقدام به موقع جهت تكميل پرونده تحصيلي دانش آموزان
- تشويق دانش آموزان به عضويت در كتابخانه،به منظور ترويج فرهنگ مطالعه و همكاري اوليا با مسئولين مدرسه در جهت گسترش كتابخانه.
 
 

 

حدیث روز

خدايا مؤاخذه نكن مرا در ايـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها وبيهودگيها وقرار مده مرا در آن نشانه تير بلاها وآفات اى عزت دهنده مسلمانان

بازگشت به بالا