آیین نامه ها

" بسمه تعالي "
آئين نامه فرهنگي،آموزشي و انضباطي دبستان یگانه
ولي محترم:
دبستان یگانه داراي ويژگي هاي فرهنگي،اخلاقي و انضباطي مبتني بر تعاليم اسلامي است كه در راستاي آن گام بر مي دارد.از جمله اهداف اولياي مدرسه سالم سازي محيط علمي،فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي رشد و تعالي كودكان و آينده سازان فردا خواهد بود و اين امر محقق نمي گرددمگر با همياري و همدلي و همگامي شما والدين محترم با مسئولين و اولياي مدرسه.
 
 
در اين راستا توجه به نكات ذيل و رعايت آنها قطعي و الزامي است:
 
- اولويت بخشيدن به مفاهيم اخلاقي و ارزشي و نهادينه كردن باورهاي ديني و اعتقادي در مسير تكامل انساني
- تقويت احساس مسئوليت پذيري و ايجاد اعتماد بنفس در فراگيران با تشويق در برگزاري جشن ها و مناسبت هاي مذهبي و ملي و احترام به اعتقادات مذهبي و باورهاي ديني.
- توجه به سادگي و آراستگي فرزندان و استفاده از فرم تعيين شده از طرف دبستان
- از آنجا كه مدرسه محيط فرهنگي و مقدس مي باشد رعايت پوشش مناسب از طرف اوليا الزامي است.
- توجه و احساس مسئوليت نسبت به اطلاعيه ها و دعوتنامه هاي صادره از مدرسه و شركت فعال موثر در جلسات مربوطه.
- ستفاده ي صحيح از وسايل مدرسه مانند كامپيوتر،كمدهاي شخصي،ميز و نيمكت ها و امكانات موجود در مدرسه و جبران خسارت در صورت وارد كردن صدمه به ابزار و امكانات.
- حضور دانش آموزان در مدرسه راس ساعت7:30 و خروج آنان در ساعت 12:30خواهد بود و بعد از ساعت تعطيلي مدرسه مسئوليت دانش آموزان بعهده اوليا محترم مي باشد.
- رعايت نظم و حضور به موقع هنگام استفاده از سرويس و رعايت شئونات اخلاقي و ايمني در سرويس و در طول مسير مي باشند و عدم رعايت آن موجب محروميت دانش آموز از استفاده از سرويس مي گردد.
- در صورت غيبت دانش آموزان،اوليا بايد تا ساعت 8:30 دقيقه همان روز به مسئولين مربوطه اطلاع رساني كنند.
- از اوليا دانش آموزان خواهشمنديم از تقاضاي مرخصي در طول روز خودداري فرمايند و كارهاي خود را خارج از وقت مدرسه تنظيم نمايند.
- تنظيم وقت ملاقات با آموزگاران،معاونين و مسئولين مدرسه طبق برنامه اعلام شده توسط روابط عمومي صورت مي گيرد.
- آگاه نمودن مسئول بهداشت مدرسه از هرگونه بيماري خاص فرزندان،در غير اين صورت مدرسه هيچ گونه مسئوليتي در قبال عدم اطلاع رساني به موقع را نخواهد داشت.
- تشويق و ترغيب عزيزانمان در فعاليت هاي پرورشي و كارگاهي به منظور يادگيري و شكوفايي و خلاقيت آنها.
- شركت فعال در جلسات دانش افزايي ويژه اوليا جهت قوام بخشيدن به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي.
- اهميت به امور ورزش و تلقي آن به عنوان يك درس كه شادي و نشاط و سلامت دانش آموزان را دربردارد
- ارتباط مستمر با مدرسه و استفاده از وب سايت مدرسه و اطلاع يافتن از برنامه هاي جاري آن.
- همگامي شما در تمامي موارد و موازين مدرسه،در جهت پيشرفت و پيشبرد اهداف آموزشي و پرورشي نونهالان عزيزمان خواهد بود،لذا از شما سروران گرامي تقاضا مي شود ما را در اين امر مهم با رعايت مقررات ياري فرمائيد.
 
 - داشتن رفتاري شايسته در دبستان در برخورد با اوليا دبستان و هم دبستاني ها و همكلاس هاي خود از طرف   دانش آموزان
- دريافت كارنامه ها توسط اوليا در تاريخ هاي مقرر
- اقدام به موقع جهت تكميل پرونده تحصيلي دانش آموزان
- تشويق دانش آموزان به عضويت در كتابخانه،به منظور ترويج فرهنگ مطالعه و همكاري اوليا با مسئولين مدرسه در جهت گسترش كتابخانه.
 
 

 

حدیث روز

خدايا پاكيزه ام كن در اين روز از چرك وكثافت وشكيبائيم ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها وتوفيقم ده در آن براى تقوى وهم نشينى با نيكان به ياريت اى روشنى چشم مستمندان.

بازگشت به بالا