صفحه اصلیفعالیتهای کلاسیفعالیت های کلاس 4/2


فعالیت های کلاس 4/2

گزیده ای از فعالیتهای کلاس 4/2 - خانم عبدالهی سال تحصیلی 95-94

جلسات

جلسه نماینده معلمان منطقه 2 دبیرستان شهید بهشتی

 • jalase_namayande_moalem

فعالیت های کلاسی

 • 20151025_084714
 • 20151104_090136
 • 20151104_100556
 • 20151104_100605
 • 20151208_100152
 • 20151208_100215
 • 20151223_104418
 • 20151223_104743
 • 20160210_081125

زنگ ریاضی

 • 20151025_084707
 • 20151031_084431
 • 20151104_084854
 • 20151104_090014
 • 20151124_101239
 • 20151124_101534
 • 20151201_085530
 • IMG_2441

زنگ علوم

 • 20151010_094150
 • 20151010_094615
 • 20151010_094829
 • 20151010_095001
 • 20151011_113604
 • 20151011_113810
 • 20151011_114746
 • 20151011_115337
 • 20151011_115909

 • 20150930_094919r
 • 20150930_095010r
 • 20151104_093144
 • 20151108_105908
 • 20151108_111809
 • 20151115_100401
 • 20151115_100500
 • 20151115_101335
 • 20151115_102640
 • 20151208_100821
 • 20151208_101101
 • 20151208_101117
 • 20151208_101120
 • 20151208_101126
 • 20151208_101130
 • 20151208_101309
 • IMG_2854
 • IMG_2855
 • IMG_2856
 • IMG_2857
 • oloom1
 • oloom2

زنگ اجتماعی

 • 20150930_094710r
 • 20150930_095414r
 • 20150930_095449r
 • 20151108_105947
 • ejtemaei_kharid1
 • ejtemaei_mahallema1
 • ejtemaei_mahallema2

حدیث روز

خدايا آگاهم نما در آن براى بركات سحرهايش وروشن كن در آن دلم را به پرتو انوارش وبكار به همه اعضايم به پيروى آثارش به نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان

بازگشت به بالا