صفحه اصلیفعالیتهای کلاسیفعالیت های کلاس 4/2


فعالیت های کلاس 4/2

گزیده ای از فعالیتهای کلاس 4/2 - خانم عبدالهی سال تحصیلی 95-94

جلسات

جلسه نماینده معلمان منطقه 2 دبیرستان شهید بهشتی

 • jalase_namayande_moalem

فعالیت های کلاسی

 • 20151025_084714
 • 20151104_090136
 • 20151104_100556
 • 20151104_100605
 • 20151208_100152
 • 20151208_100215
 • 20151223_104418
 • 20151223_104743
 • 20160210_081125

زنگ ریاضی

 • 20151025_084707
 • 20151031_084431
 • 20151104_084854
 • 20151104_090014
 • 20151124_101239
 • 20151124_101534
 • 20151201_085530
 • IMG_2441

زنگ علوم

 • 20151010_094150
 • 20151010_094615
 • 20151010_094829
 • 20151010_095001
 • 20151011_113604
 • 20151011_113810
 • 20151011_114746
 • 20151011_115337
 • 20151011_115909

 • 20150930_094919r
 • 20150930_095010r
 • 20151104_093144
 • 20151108_105908
 • 20151108_111809
 • 20151115_100401
 • 20151115_100500
 • 20151115_101335
 • 20151115_102640
 • 20151208_100821
 • 20151208_101101
 • 20151208_101117
 • 20151208_101120
 • 20151208_101126
 • 20151208_101130
 • 20151208_101309
 • IMG_2854
 • IMG_2855
 • IMG_2856
 • IMG_2857
 • oloom1
 • oloom2

زنگ اجتماعی

 • 20150930_094710r
 • 20150930_095414r
 • 20150930_095449r
 • 20151108_105947
 • ejtemaei_kharid1
 • ejtemaei_mahallema1
 • ejtemaei_mahallema2

حدیث روز

خدايا قرار بده در اين روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پيرو راه و روش خاتم پيغمبرانت اى نگهدار دلهاى پيامبران.

بازگشت به بالا